Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 24.02.2014

1. Rekisterinpitäjä:

Tampereen ammattikorkeakoulu Kuntokatu 3 33520 Tampere

Vaihde (03) 245 2111 sähköposti: kirjaamo@tamk.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Susanna Maunula, IT-suunnitelija, Tietohallinto, Tampereen ammattikorkeakoulu Kuntokatu 3 33520 Tampere
sähköposti:susanna.maunula@tamk.fi gsm:050-373 2945

3. Rekisterin nimi:

Oiva, TAMKin yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Oivassa kootaan yhteen ammattikorkeakoulun yhteystiedot jaettuun tietokantaan. OIVA toimii TAMKin yhteystietorekisterinä ja yhteydenpitovälineenä TAMKin sidosryhmien, yhteistyökumppanien ja TAMKin välillä. Harjoittelu (harjoittelusopimukset), Opinnäytetyöt (Opinnäytetyösopimukset), myynti (myynnin johtaminen) ja ideat sekä hankkeet voidaan hoitaa Oivan kautta. Oiva toimii myös sosiaalisen median yhteistyöalustana käyttäjille.

5. Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen yhteisön tai muun asiakkaan perustiedot:

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Rooli

Y-tunnus

Yhteyshenkilön perustiedot:

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Tehtävänimike

Yritys

Kuvaus

Rooli

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat käyttäjien itsensä antamat tiedot ja TAMKin kertakirjautumisjärjestelmästä ja HAKA-autentikoinnista saatava tieto kirjautumisoikeudesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta OIVAsta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Gemilo Oy.

Tampereen ammattikorkeakoulun järjestelmät on suojattu. Verkko on suojattu ulkoapäin palomuurilla. Käyttäjillä on yksilöivä käyttäjätunnus ja palvelimet sekä verkkolaitteet sijaitsevat lukituissa laitetiloissa joihin on pääsyoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Oiva palvelin liikennöi salattua protokollaa käyttäen.

Gemilon järjestelmät on suojattu ja pääsy palvelimelle on rajattu. Palvelin sijaitsee ympärivuorokauden valvotussa konesalissa. Käyttäjillä on yksilöivä käyttäjätunnus ja liikenne palvelimelle on salattu.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tietojensa tarkastamiseen ja muuttamiseen sekä poistamiseen henkilökohtaisesti. Mikäli käyttäjä ei voi itse tietojaan tarkastaa hänelle voidaan toimittaa tiedoksi tietosisältö ja tehdä pyydetyt muutokset OIVA ylläpitäjien toimesta. Yhteysosoitteena pyynnöille toimii tämän rekisteriselosteen alussa määritellyt osoitteet ja yhteystiedot.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tietojensa tarkastamiseen ja muuttamiseen sekä poistamiseen henkilökohtaisesti. Mikäli käyttäjä ei voi itse tietojaan tarkastaa hänelle voidaan toimittaa tiedoksi tietosisältö ja tehdä pyydetyt muutokset OIVA ylläpitäjien toimesta.

Yhteysosoitteena pyynöille toimii tämän rekisteriselosteen alussa määritellyt osoitteet ja yhteystiedot.

12. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun palvelu on käytössä ellei käyttäjä itse poista tai pyydä poistamaan tietoja.